pharmaci_dog_epilepsy.jpg

Terapie epilepsie

Musím říct, že léčba epilepsie u nás psů, nemusí být snadnou záležitostí. Každý jsme jiný , u každého probíhá záchvat jinak a každý jsme jinak citliví na podávané léky. Nejhorší to mají obří plemena-u těch se většinou vyskytují těžké epileptické záchvaty a nedaří se je moc léky tlumit.

Nepředstavujte si ale, že u ostatních plemen stačí podat pilulku a jsme vyléčení. To je poměrně vzácné. S větší pravděpodobností se u nás záchvaty budou vyskytovat i přes podávané medikamenty, ale nebudou tak časté a budou mít lehčí charakter.

Níže se dozvíte něco o nejčastěji používaných léčivech a o tom, jak monitorovat jejich nežádoucí účinky . Berte prosím na vědomí, že o tom jaký lék, jakou dávku a jak často musí rozhodnout Váš veterinář po důkladném vyšetření. Každému z nás sedí prostě něco jiného.Phenobarbital

 • patří k nejčastěji používaným lékům v léčbě epilepsie, má vysokou biologickou dostupnost a maximálních hladin v plazmě bývá dosaženo za 4-8 hod od per orálního podání.
 • podává se ve formě tablet, nejčastěji 2krát denně
 • je nutné,  aby tablety byly podávány pravidelně, zhruba ve stejnou denní dobu. Vynechání jedné dávky může vyvolat záchvat.
 • dávka phenobarbitalu je obvykle 2,5 mg/kg podávaná 2krát denně (pokud Váš veterinární lékař neurčí jinak)
 • používá se v monoterapii epilepsie, ale leze ho kombinovat i s jinými léky (např. bromid draselný)
 • z velké části se metabolizuje játry, ve vysokých koncentracích má tendenci játra poškozovat (proto je u pacientů nutná pravidelná kontrola hladiny phenobarbitalu v krvi a monitoring funkce jater)
 • při současném užívání s některými léky dochází k jejich vzájemnému ovlivnění  (např.kortikosteroidy, antihistaminika, beta-blokátory, teofylin, metronidazol, doxycyklin, furosemid a další). Proto vždy veterinárního lékaře informujte, jaké léky Váš pes používá.

Nežádoucí účinky phenobarbitalu

Ospalost, závratě, poruchy motoriky, zvýšená chuť k jídlu, zvýšené pití, dráždivost Převážně na počátku terapie, u většiny pacientů vymizí během 2 týdnů
Sedace, hepatotoxicita Při vyšších koncentracích v plazmě
Útlum kostní dřeně (pancytopenie, neutropenie, anemie) Vzácně, vyskytují se především v prvních 6 měsících léčby a po vysazení léku vymizí
Může způsobit snížení hladiny hormonů štítné žlázy v séru  

Bromid draselný

 • využívá se především v terapii společně s phenobarbitalem ,  kde záchvaty nejsou dostatečně tlumeny phenobarbitalem
 • je vylučován ledvinami, nemetabolizuje se v játrech a není hepatotoxický, lze ho využít i u pacientů s jaterním onemocněním
 • podává se ve formě prášku či sirupu dvakrát denně, je nutné dodržet dávkování, vynechání dávky může vyvolat záchvat
 • podává se na plný žaludek, na lačno může vyvolat zvracení
 • při monoterapii je počáteční dávka 15 mg/ kg podávaná 2krát denně  ( pokud Váš veterinární lékař neurčí jinak, úprava dávkování je nutná především u psů s nižší hmotností než 10 kg), první tři měsíce je vhodné každé 4 týdny stanovit hladinu bromidu v krvi  ( pokud Váš veterinární lékař neurčí jinak)
 • zvýšený příjem chloridu (soli) v dietě snižuje renální reabsorpci bromidu a způsobuje snížené koncentrace bromidu v séru, což může vést k záchvatům. Naopak, přechod na dietu s nízkým obsahem chloridu zvýší koncentrace bromidu v séru, což může vyvolat intoxikaci bromidem. Proto není během terapie doporučováno u psa měnit dietu  ( obsah chloridů v dietě má vliv na koncentraci bromidu v séru)
 • při současném užití s některými léky dochází k jejich vzájemnému ovlivnění ( kličková dieuretika zvyšují vylučování bromidu, léčivé přípravky s obsahem chloridů snižují koncentraci bromidu v séru)

Imepitoin

 • poměrně nový lék, schválený pro léčbu epilepsie u psů od r. 2013
 • GABA (kyselina gama-aminomáselná)    hraje v mozku důležitou roli při excitabilitě neuronů, psi trpící epilepsií nemají dostatek GABA pro zabránění excitace nervových vláken, imepitoin znásobuje efekt GABA a tím i inhibiční účinek na neurony, tím jsou potlačeny epileptické záchvaty
 • velmi rychlý účinek
 • snižuje četnost záchvatů
 • nemá takové nežádoucí účinky jako běžně užívané léky (phenobarbital, bromid draselný)
 • užívá se v dávce 10-30 mg/ kg 2krát denně
 • lze ho využít v monoterapii, nebo jako doplňkový lék k phenobarbitalu (např. místo bromidu draselného)
 • dosud neexistují důkazy o tom, že by vstupoval do interakce s jinými léčivy
 • nežádoucí účinky zahrnují ospalost, útlum, přechodně zvýšené pití a močení, tyto účinky se však vyskytují v menší míře než u phenobarbitalu.

Diazepam

 • není vhodný pro dlouhodobé podávání u psů, časem se na diazepam vzniká rezistence
 • používá se k zástavě již probíhajícího záchvatu nitrožilně (u veterinárního lékaře) nebo rektálně ( majitel)
 • rektální tubu diazepamu je vhodné mít doma připravenou jako první pomoc při těžkém , dlouhotrvajícím záchvatu

 

Z dalších léků lze k léčení epilepsie využít primidon (schválený pro léčbu psů v USA), levetiracetam ( ve veterinární medicíně se nevyužívá jako lék první volby) .

Je myslím jasné, že léčba epilepsie je vždy náročná, protože každý jsme jiný. Neexistuje tedy žádný univerzální terapeutický protokol. K dosažení úspěchu jsou zapotřebí pravidelné kontroly u veterinárního lékaře, ale také velké úsilí a disciplína ze strany našich majitelů ( vedení záchvatového kalendáře, dodržování určitých zásad)

Včasná a správně vedená terapie nám pomáhá vést kvalitní a plnohodnotný život. Někdy se podaří záchvaty úplně eliminovat, někdy se sníží jen jejich četnost a intenzita, ale i to je úspěch.

 

 

Štítky: Epilepsie Léky Phenobarbital u psů Bromid u psů

Zůstaňte informovaní

Dej mi tvůj email a já tě budu informovat vždy, když napíšu něco nového!Blog FOR Dog. All rights Reserved.